Kläggen

Byggd 1933 vid Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad
9,5 x 2,5 meter 5 ton
Maskin: Seffle typ 110 BF på 16 hkr, nr 2686, senare ersatt av en marinkonverterad Mercedesmotor

Motorvarpbåt, byggd av Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad. Levererad till Fryksdalens Flottningsförening 1933. Inköpspris: 8.000 kronor. Stationerad i sjön Kläggen, i Röjdälvens dalgång (Östmarks socken), och båten benämndes därefter KLÄGGEN. Efter nedläggningen av Fryksdalens Flottningsförenings biflottleder 1966 såldes båten till Gunnar Uppvall i Torsby, den 16 augusti 1966, enligt bevarade anteckningar efter förre flottningsförmannen Alfred Sandberg. Enligt samma källa var båten försedd med en Seffle-motor av typ 110 BF, 16 eff. hästkrafter vid 500 varv/min. Motornummer 2686. Gunnar Uppvall rev bort den förutvarande träöverbyggnaden och demonterade varpspelet. Därefter byggde han en helt ny överbyggnad av stålplåt. Gunnar döpte om sin båt till FRYKEN, eftersom detta blev båtens nya hemmavatten. Men Gunnar gjorde även flera långresor. Vid ett tillfälle lät han lyfta båten i de båda timmerlyftverken i Frykfors, respektive Edsvalla. Därefter styrdes färden via Norsälven, över Vänern och ner i Göta älv. Via Göteborg och den bohusländska skärgården avslutades seglatsen i Strömstad. Av tidsskäl lyftes båten där och återfärden till Torsby skedde per järnväg. Efter ett tiotal år som båtägare överlät Gunnar Uppvall FRYKEN till torsbybon Sune Olsson. Gunnar och Sune hade några år tidigare köpt en större motorvarpbåt tillsammans, och genom att överlåta FRYKEN till kompanjonen Sune blev Gunnar ensam ägare till RÖJDEN. Sune Olsson döpte om båten till EMILY. Han målade om den tidigare helvita båten, i blå och vit färgsättning. Han lät också bygga om överbyggnaden och höja taknivån i den främre delen. Därefter bytte han ut den ursprungliga Seffle-motorn mot en marinkonverterad Mercedesmotor. Han skänkte delar av Seffle-motorn 1992 till Fryksdalens Flottningsmuseum, medan bottenplattan till den gamla motorn fick ligga kvar under den nyinsatta motorn. Efter Sune Olssons bortgång övertogs EMILY av hans son. Något år senare sålde sonen båten till en köpare i norra Bohuslän. Båten har tidigare ev. även hetat ANNA (Håkan L: Tänkbart att båten kan ha haft detta namn under någon period, eftersom det har funnits anförvanter till de tidigare ägarna som har haft just detta namn), men numera finns den i Fredriksstad, Norge, under namnet OGNA (2). Första ägarna i Norge var Merete och Tor-Walter Nilsen, Sjeberg som senare sålde till Jan Petter Pettersen med fru.
Text Håkan Larsson (samtal med de numera bortgånga gentlemännen Gunnar Uppvall och Sune Olsson) samt Jan Petter Pettersen


EMILY, på ingång mot Torsby hamn, har just mött passagerarbåten TÄRNAN. Foto, taget från utsiktsklippan på hembygdsgården Kollsberg i Torsby, av Håkan Larsson, sensommaren 1991.
Foto Håkan Larsson

OGNA 17/9 2007
Foto Jan Petter Pettersen

OGNA 2/4 2008
Foto Jan Petter Pettersen

OGNA
Foto Jan Petter Pettersen

OGNA
Foto Jan Petter Pettersen


Tillbaka till Fryksdalens FF
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan