Bogserbåten Öhrviken II.

Oregistrerad
Byggd 1905 vid Thorskogs Varv-F:a P. Larsson, Torskog Nb 176 (Stål)
14,65 x 3,85 x 1,92 m - 23,34 / 0 (SV 1916)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 80 Ihk. Motoriserad 1949 med en Skandia 256 C 2-cyl, semidiesel på 120 hkr

Byggdes sannolikt utan beställare, men såldes 1905 för 10 000 kronor till lotsarna Erik Johan Lodin och Johan Alfred Sundvall, båda från Härnösand. Båten levererades till köparna den 31 mars 1905 och döptes till HERNÖSAND. En nybyggd bogserbåt om 22 hkr har inköpts af kapten J.A. Sundvall m.fl. i Hernösand. Ångaren är köpt från Göteborg och kommer hufvudsakligen att används för timmer- och fartygsbogseringar (VA 1/4 1905). Såldes 1908 för 18 500 kr till Markstedt & Söner AB, Öhrviken och döptes om till ÖHRVIKEN. Bogserångaren ’Hernösand’ har för 19.000 kr sålts till Öhrvikens Sågverks AB. (HP 16/4 1908). Överfördes till Öhrvikens Sulfit AB efter något år och flyttades 1918 till Öhrvikens AB och fick tillägget II. Kantrade och sjönk kl. 07.00 den 2 juli 1949 vid Björnsholmen under försök att ta loss en sänkpåle, men bärgades den 21 juli samma år. Ombyggdes till motordrift 1949 och såldes 1965 till Karl-Erik Nordlund, Segeltorp. Fick ny ägare 1969 och blev fritidsbåt. 1981 köptes båten av Erik Enström, Stockholm.
Text: Bengt Westin


ÖHRVIKEN II
Öhrviken II
Foto: Okänd via Bengt Westin

ÖHRVIKEN II
Öhrviken II
Foto: Okänd i Bengt Westins saml.

IVAR, ÖHRVIKEN II och SIGRID - mellan 1936-48
Fotot är taget på ön Gråsidan utanför Skelleftehamn. Rönnskärsverkens skrosten syns i bakgrunden. ÖHRVIKEN IIs skeppare, Wilmar Olsson hade sommarstuga på ön. Mannen på bilden är okänd, det kan vara Wilmar eller Alexander Karlsson, som också hade sommarstuga på ön.
Foto okänd hos Lars-Jonny Landström

ÖHRVIKEN II, bärgad efter att ha sjunkit - 1949
Öhrviken II
Foto Okänd- Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ÖHRVIKEN II vid Skeppsholmen - 2004
Öhrviken II
Foto: Lars Johnson

Öhrviken II
Foto: Lars Johnson

ÖHRVIKEN II i västra dockan på Beckholmen - 15/7 2007
Öhrviken II
Foto: Lars Johnson

Öhrviken II
Foto: Lars Johnson

Öhrviken II
Foto: Lars Johnson

Öhrviken II
Foto: Lars Johnson


Öring och Öhrviken II - nymålade 18/7 2007

ÖHRVIKEN II vid Skeppsholmen - 7 november 2018
Öhrviken II
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan