Olle

SFB - 8400
Byggd 1930 på okänd ort (järn)
11,80 x 2,82 x 1,35 m (SV 1942)
Maskineri: Okänd ångmaskin, ersatt 1940 av en Ellwe-diesel (Svenska Maskinverken) på 46 Ehk som byttes ut mot en Scania-Vabis 6-cyl. 1958 och senare en 6cy Albin på 120 Ehk.
Byggdes för okända. Ägdes 1905 av Ume Älvs Flottningsförening som OLLE. Ångslupen ’Olle’, tillhörande Ume Älfs Flottningsförening, ankom i måndags till Hammars MV för reparation. (VA 11/10 1905). 1942 heter ägarna Törefors AB, Törefors och 1958 fanns hon hos Carl E. Carlsson, Lidingö. Svenska Muddrings AB ägde 1960 och de överlät till AB Skånska Cementgjuteriet 1962. Köptes 1962 av Arne Avelin som sålde 1981 till Thure Moberg, Stockholm och han gjorde sig av med henne 1984 till Roslags Marin AB, Stockholm. Köpt 1985 av A. Eriksson, Lilla Gräskö och hette då JIM. Sannolikt fritidsbåt efter detta, och senare omdöpt till OLLE igen.
Om detta är den sanna historien om OLLE är osäkert. Det har funnits åtminstone 3 st små ”Ollar” och en sammanblandning dem emellan är inte omöjligt.
Text: Bengt Westin

Olle
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

Olle
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Olle, Tunia och SCG 92 vid Hundudden, Djurgården, 28/9 1968
Olle
Foto: Christer Samuelsson

Olle
Foto: Christer Samuelsson

Olle på kajen i Ropsten 1977
Olle
Foto: Bengt Westin

Olle
Foto: Tore Olsson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan