OLAUS OLSSONS KOLIMPORT AB, STOCKHOLM

Firma Olaus Olsson grundades 1880 och ombildades 1897 till aktiebolag. Till en början verkar Olaus ha köpt sina båtar tillsammans med C O Altrichter. Bolaget kom att äga ett antal bogserbåtar och pråmar samt Kummelnäs varv. 1921 drevs bolaget i konkurs pga depression och en kolstrejk i England. Bolaget ombildades samma år till Olaus Olssons Nya Kolimport AB men ändrades till det ursprungliga igen 1928. 1937 inköpte Kooperativa Förbundet 50% av aktierna och 1963 fusionerades bolaget till OK. 1897 köpte man från Röda Bolaget bogserbåtarna AXEL och OSCAR. THYRA tillkom möjligen som nybyggd 1902 och GRETA byggdes 1906. TANA lät man bygga på Bergsund 1916 och det verkar vara bolagets sista förvärv. Omkring 1952 såldes den sista bogserbåten till Luleå.
Bengt Westin (källa: Båtologen)


Bogserbåtarna:
NamnByggår - varvHos Olaus Olsson:
BlixtenOkänt - ev. Kristinehamns Mek. Verkstadfanns 1897
Axel1873 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1897 - ??
Oscar1874-75 - Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg1897 - 1915
Thyra1902 - Söderhamns Mek. Verkstad AB>1905 - 1952
Greta1906 - Lundby Mek. Verkstad AB, Göteborg 1906 - 1948
Tana1916 - Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm 1916 - 1920


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan