Familjen Omberg

Fotografier ur Bror Johan Ombergs album via sonen Anders. Bror Johan var tidigare skeppare i Neptunbolaget. Farfar och hans far var också skeppare.


Johan Omberg

Född 31/10 1883 i Ullångers församling, död 1965.


Saxat ur Norrbottenskuriren 1943:
60 år fyller den 31 oktober kapten Johan Omberg, Svartöstaden. Kapten Omberg började sjölivet redan som 11 åring hos fadern som också var skeppare. Hos denne lärde han grundligt känna sjölivet och de norrländska kustvattnen. År 1919 då rederiet upphörde erhöll han anställning hos Kramfors Aktiebolag. Han har varit styrman å detta bolags båtar Kristoffer Kramm, Backe och Hoting samt kapten å båtarna Bure och Gunnel. År 1925 anställdes han som befälhavare hos Vifstavarvs aktiebolags ångare Rönnöfors . Denna befattning innehade han till 1929. Detta år flyttade han till Luleå och blev 1930 befälhavare å Robertsvik, vilken båt han inköpte år 1934. I 7 år bogserade han med nit och framgång timmer för Domänverket till Karlsborgsverken . De tre senaste åren har Robertsvik varit förhyrd av kronan. I yrkeskretsar är han mycket omtyckt . Han är kollegial och rakryggad och har alltid visat sig som sina vänners vän. Till detta kommer att han har ett glatt och vinnande sätt och är snar till ett skämt.
Johan Omberg
Foto via Anders Omberg


Ratan 1930. Enligt uppgift låg det nitton bogserare här i väntan på bättre väder.
Ratan
Foto via Anders Omberg

Besättningarna samlade på kajen
Ratan
Foto via Anders Omberg

Delförstoring med Anders far (Bror Johan Omberg), farfar (Johan Omberg) och farfars far.
Ratan
Foto via Anders Omberg

Robertsvik. Kapten ombord var Johan Omberg från 1929 till 1953. Fr o m 1932 ägde han även båten.
Robertsvik
Foto via Anders Omberg

Robertsvik.
Robertsvik
Foto via Anders Omberg


Bror Johan Omberg

Bror Omberg 1962
Bror
Foto via Anders Omberg

Anna-Maria Omberg och Chiefen Gunnar Rönnbäck ombord på Mercur.
Bror
Foto via Anders Omberg

Titan, som sjönk med man och allt i Bottenhavet 1959
Titan
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Pluto förliste även hon - 1964.
Pluto
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Sleipner och Färdig som var lyftfartyg. Hermes och bärgningspontonenerna Oden och Frigg med haveristen mellan sig samt Herakles.
Bärgning
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

En haverist som undsätts av Herakles och Hermes.
Bärgning
Foto via Anders Omberg

M/S Gaist undsätts av Titan och Poseidon.
Gaist byggdes 1954 i Kalmar och var på 750 dwt.
Bärgning
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Poseidon nedisad
Nedisad Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Poseidon på Nordsjön
Nordsjön
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bror Omberg vid spakarna
Nordsjön
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Nordsjön
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningspontonen Frigg
Frigg
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Bärgningen av M/S Alabama - april-juni 1967.
Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

T.v. Dykare John Ivansson och t.h. timmerman Sjöberg
Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Magnus VI och VII samt HMS Södermanland - november 1968
Bärgningen av M/S Alabama
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Poseidon drar Goliatpråm lastad med kran från Finland
Goliatpråm
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Goliatpråm
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Juno lastar virke nedanför Larsberg, Lidingö
Juno
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Juno
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Bogserbåtskajen i Luleå 1961. Neptunbolaget hade alltid tre båtar där, två för att assistera fartyg till malmkajen och en som bärgningsjour.
Närmast ligger Achilles, sedan Poseidon och därefter troligen Neptun.
I Luleå
Foto Bror Omberg via Anders Omberg


Kemikalietankern Mundolos lastad med ammoniak sjönk i Bottenhavet på 90 meters djup. Herakles han inte fram i tid.
Foto via rederiet till Bror Omberg via Anders Omberg


Mercur bogserade C T Gogstad till varv i Stockholm december 1964
Gokstad
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Poseidon nedisad
Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Nya Poseidon under bygge på Åsiverken i Åmål
Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Nya Poseidon under bygge på Åsiverken i Åmål
Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Poseidon med Magnus VII vid förrådet, Gåshaga
Poseidon
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Sjösättningen av Mercur i Koostertille 1963
Mercur
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Möte med Storvik i Stockholms skärgård 1968
Storvik
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

Kryssaren Tre Kronor eller Göta Lejon. Bryggan är den som kryssarna fick efter ombyggnad i början av 1950-talet.
På hitsidan ligger 267 Oljaren. Byggd 1939 som M/T Martha, inköpt till Flottan 1940, utrangerad 1973.
Foto Anders Ombergs saml.


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan