Onsön

SFB - 8826
Byggd 1962 på Gustafsfors Varv, Gustafsfors, i Dalsland (stål).
10,60 x 3,77 x 1,50 m. Motorn är en Volvo Penta MD 96 på 165 hk.
Byggdes för Billeruds AB, Skoghall som ONSÖN. Köptes från Stora Timber, Skoghalls sågverk 1973 av Karlstads Kommuns Hamn, Karlstad och döptes om till TINGVALLA II samt övertogs 1994 av Vänerhamn AB, Karlstad . Köptes i november 2014 av Sandinge.
Info: Åke Sallnäs, Bengt Sandinge och Bengt Westin


TINGVALLA II döptes hon till hos Karlstads hamn, men kallas fortfarande för ONSÖN.
Onsön
Foto: Lennart Larsson via Åke Sallnäs

TINGVALLA II i Karlstad 21/8 2006.
Tingvalla II
Foto: Per Hilding

TINGVALLA II i Karlstad 15 maj 2011
Foto: Anders Winter

ONSÖN i Tingstad - november 2014
Foto: Bengt Sandinge

Sjösättning av ONSÖN på Gotenius varv - 29 september 2015
Foto: Bengt Sandinge

Foto: Bengt Sandinge

ONSÖN och HELENA - 30 september 2015
Foto: Bengt Sandinge

ONSÖN i Uddevalla - 11 december 2021
Foto: Bengt Sandinge

Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan