Ophelia

3710
Byggd 1899 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 24 (Stål)
26,28 x 5,95 x 3,35 m - 110,46 / 35,10 (MB 1899)
26,70 x 5,80 x 3,35 m - 115 / 0 (FSS)
Maskin: Varvets 2-cyl. Comp.ångmaskin på 300 Ihk

Byggdes för Klosters AB, Klosters Bruk (hemorten ändrad 1901 till Galtström). Döptes till OPHELIA. Övertogs den 29 dec 1903 av Sunds AB som behöll henne i tio år innan hon den 3 april 1913 försåldes till Finska Ångfartygs AB (Suomen Höyrölaiva Oy), Helsingfors. Priset var 67.500 kr och namnet ändrades till PRIMUS. Kapsejsade och sjönk den 22 aug 1936 vid assistans av s/s ATLANTIS i Helsingfors varvid 4 man ur besättningen omkom. Bärgades och kom i fart igen samma år. Fick namnet ändrat från ett till två (från PRIMUS till SECUNDUS) den 2 sept 1965 då rederier mottog en ny PRIMUS. Skrotades några veckor senare vid Wihuri-Ythymä Oy (Tykö Bruk AB), Matildedal.
Text: Bengt Westin


OPHELIA
Foto: M Eriksson via Bengt Westin

OPHELIA
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

OPHELIA
Foto: M Eriksson via Bengt Westin

PRIMUS i Helsingfors - 1959
Foto: Håkan Löfgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan