Opsund


Byggd 1909 vid Glommen Mekaniske verksted A/S (9)
21,00 x 4,30 x 1,6 m.
Maskin: Varvets ångmaskin på 90 Ihk, ersatt av 3cy Wichmann på 150 hk

Ägdes i vart fall 1969 av Fredrikstad Tømmerdirektion, Fredrikstad som OPSUND. Blev museibåt hos Furuholmen Center, Varteig.
Text: Bengt Westin


OPSUND - 3 juli 1969
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

OPSUND
Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan