HMS Ore

HMS ORE
En av Flottans mindre bogserbåtar. Med förflutet inom timmerbogseringen. Hörde till Ostkustens Örlogsbas i mitten av 1980-talet.

HMS Ore
Foto: Ola Kvarnström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan