Orion

3117 (8/10 1897)
Byggd 1868 vid Reiherstieg Schiffswerft & Maschinenfabriek AG, Hamburg Nb 181 (Järn)
26,71 x 5,30 x 2,80 m – 86,35 / 36,37 (MB 1897)
26,71 x 5,40 x 3,00 m – 91,59 / 25,27 (SS 1933)
Maskin: Okänd ångmaskin på 200 Ihk

Byggdes för Hamburgs stad som lotsfartyget NEUWERK. Blev ångtrålare 1891 sedan båten sålts till Pr/ J.E.Chr. Elingius, Hamburg. Döptes där om till SOLEA. Lär ska ha byggts om till bogserbåt 1886, och var definitivt en sådan då den 29 juni 1897 båten köptes av August Öhman, Holmsund för 14.000 DM. Namnet ändrades till ORION. Ångaren Orion från Holmsund, har till obekant pris inköpts af hrr O. Månsson i Domsjö och Scherman i Ulfvik. (VA 5/11 1900). Köptes alltså den 29 oktober 1900 av Ulfviks AB, Ulfvik Ångarne Orion och Ulfvik afgingo i går afton kl. 3 från Örnsköldsvik. De hafva i vinter legat å Bonäsets slip. (VA 13/5 1902). Den 19 dec 1912 meddelade Trävaru AB (eller Trävarubolaget) Norrland, Härnösand att de köpt båten. Efter detta bolags konkurs 1924, köpt den 29 dec detta år av Hans Hamberg, Härnösand för 25.000 kr, men då han sålde till Ivar Nordin 1931 var priset blygsamma 3.300 kr. Möjligen var redan då maskin och panna urriven. Bogserångaren Orion av Härnösand, om 91 brt, byggd av järn i Hamburg år 1868, har av Hans Hamberg försålts till skeppshandlaren Ivar Nordin, Härnösand. (SST 46-1931). Okänt öde.
Text: Bengt Westin


ORION
Foto i Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Stocka hamn med fr.v. NACKA, BRAVO, CHRISTOFFER KRAMM, ORION samt HERKULES
Foto i Håkan Löfgrens saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan