Orion

KGHS - 7395
Byggt 1902 vid Clyde Shipsbuilding & Engine Co Ltd, Port Glasgow
325,9 x 45,0 x 19,6 fot – 3 657 / 2 790 / 5 610
Maskin: Varvets 3cyTE ångmaskin på 1 000 Ihk

Byggdes för British & African Steam Naviagtion Co, Liverpool som EGWANGA. Köptes 1927 av Rederi AB Iris, Stockholm och omdöptes till ORION. Överfördes 1932 till Rederi AB Iris, Mariehamn. Grundstötte och blev vrak den 5 nov. 1932 vid Högbonden. Var på resa Holmsund-Kramfors.
Bengt Westin (Fakta ur Båtologen/Tomas Johannesson)


ORION - 1929
Foto Elis Olofsson i Lennart Hedlunds saml.

ORION
Foto okänd i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan