Orion

Oreg
Byggd 1874 vid Atlas Varv i Gävle (Järn)
17,10 x 3,80 x 1,48 m – 25 / 0 (SV 1918)
Maskin: Okänd ångmaskin på 60 Ihk.

Byggdes för Korsnäs Sågverks AB, Runn som GÖRAN. Flyttades senare till Kastets sågverk i Gävle och döptes då sannolikt om till KORSNÄS III. Såldes 1917 till AB Stannum, Stockholm och döptes till MARYVIK. I ett brev till inspektör den 23 maj 1917 skrev AB Stannum: Härmed bedja vi få meddela att sedan vi inköpt bogserbåten ’Korsnäs 3’ vi hafva för afsikt att helt ombygga denna båt. Namnet ändrades till ORION 1919 då hon köptes för 50.837:50 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Övertogs av Stockholms Enskilda Bank då T & B gick i konkurs 1924 men överfördes till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB samma år, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades 1931 då panna och maskin togs ur, och skrovet sänktes vid Yxlan den 27 okt. detta år.
Text: Bengt Westin


GÖRAN på sjön Runn med Torsångs kyrka i bakgrunden
Tidningsurkipp i Anders Winters saml.

KORSNÄS III på sjön Runn
Foto okänd via Anders Winter

ORION
Foto Malte Erikssons saml. via Anders Winter


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan