Örn.

SHBQ – 9516 (8/10 1954)
Byggd 1884 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Skeppsdocka AB NB 177 (Järn)
17,59 x 4,05 x 2,40 m - 39,06 / 19,53 (MB 1884 - ny)
17,59 x 3,93 x 2,40 m - 39,07 / 14.68 (MB 1884)
20,45 x 4,28 x 2,68 m - 57,50 / 6,04 (MB 1954 o SS 1983)
Maskin: 2-cyl. comp. ångmaskin på 80 Ihk tillverkad av varvet, ersatt av 2-cyl. comp. ångmaskin från Hernösands MV & Varf AB på 230 Ihk, isatt 1906. Motoriserad med en Skandiaverken dieselmotor på 315 hk isatt 1954.
Byggdes för G.P. Braathen, Sundsvall med namnet NEPTUN, vilket ändrades samma år till HOFVID. Möjligen var båten beställd av någon annan. Byggdes om och förlängdes 1906 vid Hernösands V & V. (Kontrakt 28/11 1905: Hofvids AB, Hovid för bogs. ’Hofvid’ ny maskin om 170 Ihk, ny panna om 15 kg, Leverans: 14/5 1906. Pris: 23.000 kr). Överfördes den 7 april 1922 till Hofvids Trävarubolag, som 1947 uppgick i Ankarsviks Ångsågs AB som 1948 blev Ankarsviks AB. Såldes den 16 aug 1950 för 20 000 kr till Rederi AB Bravo, där namnet ändrades till ÖRN. Den 3 juli 1954 köptes båten av Nils Petter Grimsen, Kramfors för 50 000 kr och han satte in motor vid Lunde Varv.

Angående motorbogs. ’Örns’ av Kramfors förlisning den 10 ds efter grundstötning vid Fällbådan, ca 2 n m N Stedsholmens lotsplats uppges att en bortdragen kvastprick i farledens östra sida orsakade olyckan. ’Örn’ var på resa Blankaholm-Gävle distrikt och vid den hårda grundstötningen lade sig fartyget i ca 45 graders babords slagsida och fortsatte över grundet. På grund av slagsidan kunde motorn ej stoppas utan drev fartyget framåt med 4-5 knops fart. Vattnets strömmade in genom maskinnedgångarna och kapparna till hytterna och inom några min var båten vattenfylld och sjönk på 6 m djup. Samtliga ombord räddades.( SST 40-1954).

I slutet av 1960-talet var båten mer eller mindre slut och lades upp i Sandviken. Där köptes hon den 23 feb 1971 för 2 800 kr av Anders Nygren, Kramfors och flyttades till Öds kaj, där hon sedan sjönk. Lyftes och den 8 mars 1972 sålde Nygren halvparten till Erik Stanley Skoglund, Sundsvall för 1 400 kr. Dessa båda sålde 1978 till Carl V Christensen, Örnsköldsvik, som sålde 1981 till Stig Göran Göransson, Sundsbruk. Drogs upp på en slip i Fagervik 1982 och låg där och förföll allt mer till 1993 då hon skrotades.
Text: Bengt Westin


HOFVID
Hofvid
Foto: Sundsvalls Tidning - N G Nilsson via Bengt Westin

HOFVID
Hofvid
Foto: Lars Petterssons samlingar via Bengt Westin

HOFVID
Hofvid
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förening via Bengt Westin

HOFVID
Hofvid
Foto: Lars Petterssons samlingar via Bengt Westin

HOFVID
Hofvid
Foto: Lars Petterssons samlingar via Bengt Westin

HOFVID
Hofvid
Foto: Ingmar Sahléns samlingar via Bengt Westin

ÖRN
Örn
Foto: Lars Petterssons samlingar via Bengt Westin

ÖRN
Örn
Foto: Lars Pettersson via Bengt Westin

ÖRN
Örn
Foto: Rudolf Södergren via Bengt Westin

ÖRN, upplagd vid Sandvikens fabrik
Örn
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

ÖRN, upplagd vid Öds kaj i Kramfors
Örn
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

ÖRN, upplagd vid Öds kaj i Kramfors
Örn
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

ÖRN vintern 1982
Örn
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förening via Martin Wisten

ÖRN, uppdragen på slip i Fagervik 1992
Örn
Foto: Bengt Westin

ÖRN, uppdragen på slip i Fagervik 1992
Örn
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan