Örnen

SKOT - 13051
Byggdes 1903 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 18 (Stål) Kontrakt 1903-06-28
15,95 x 4,14 x 2,02 m - 28 / 8 (Nybyggd 1903)
16,44 x 4,39 x ? m - 28 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 130 Ihk

Levererades den 10 okt 1903 till Seffle Kanalbolag, Säffle som ÖRNEN. Köptes 1920 av Säffle Sågverks AB, Säffle för 60.634:78 och detta bolag ombildades före 1937 till Säffle Nya Sågverks AB, Säffle och dessa sålde 1942 till Vätö Rederi AB, Stockholm för 24.000 kr. Rekvirerades 1942 av Ostkustens Marinkommando och återlämnades till ägarna 1943 och de sålde året efter till Gunnar Gustafsson, Fittja. Då han avled 1949 övertogs båten av sonen Lars Gustafsson, Fittja. 1964 blev Ulf Ove Andersson, Stockholm ny ägare för 13.000 kr, och han nödgades 1982 ändra namnet till ÖRNEN ETTAN. 1984 hamnade hon i Västerås, köpt av Swecox International AB /Knut Borg/, Västerås och renoverad till nyskick. Namnet ändrades till det ursprungliga ÖRNEN igen i juni 2007. Överläts 2011 till Skandinavien Intermarket AB, Västerås.
Text: Bengt Westin


ÖRNEN i Säffle 1941 med Seffle Motorverkstad i bakgrunden. Men vad är det för fartyg som ligger bredvid ÖRNEN?
Foto okänd i Sune Envalls saml.

ÖRNEN bogserar segelbåtar för Årsta SegelSällskap
Foto okänd i Christer Samuelssons saml.

ÖRNEN i Vaxholm i samband med Waxholmsbolaget 100 år - 4/6 1969
Foto Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

ÖRNEN
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

ÖRNEN vid Hjo 28/7 1977
Foto Christer Samuelsson

ÖRNEN vid Söder Mälarstrand 2 oktober 1977
Foto Bengt Westin

Foto Bengt Westin

ÖRNEN vid Finnboda Varf 23/9 1989
Foto Christer Samuelsson

ÖRNEN i Västerås - 14 juli 1998
Foto Bengt Westin

ÖRNEN i Västerås 21 juli 2002
Foto via Bengt Westin

ÖRNEN vid Mariefred 24/5 2003
Foto Christer Samuelsson

ÖRNEN i Västerås 4/8 2006
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Örnen på Ragnhildsborgs Varv september 2006


ÖRNEN i Västerås - 1 maj 2011
Foto: Anders Winter

ÖRNEN med BORE (1962) och BORE (1894) i bakgrunden
Foto: Anders Winter

ÖRNEN i Västerås - 12 juli 2015
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan