Örnen

SFB-8334 - SE6487
Byggd 1940 vid Kalmar Varv
17,58 x 3,53 x 1,60 m.
Maskin: Bolinder W7 på 100 hkr, ersatt av en Scania DSI11 R82 på 200 hkr.

Byggdes som A-slup med nr 331 och användes av försvaret som inspektionsbåt och för transporter av personal och förnödenheter till kustbefästningarna.
Såldes av Marinen 1965. Båten har behållit sitt originalutseende förutom att styrhytten har förlängts. Ny ägare är Henning Blick. Efter omregistrering som fritidsfartyg är den nya anropssignalen SE6487.
Fakta Henning Blick, Sveriges Skeppslista 1988


ÖRNEN - 16 augusti 2013
Foto Henning Blick

ÖRNEN - 6 oktober 2013
Foto Henning Blick

ÖRNEN i vinteride - 20 oktober 2013
Foto Henning Blick

ÖRNEN sommaren 2014
Foto Sussi Karlsson via Henning Blick

ÖRNEN i vintervila - 17 januari 2016
Foto Anna Karlsson via Henning Blick


Till fler A-slupar


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan