Oscar Dickson

3493 – JKRM (10/6 1899) (Int.cert. utfärdat 26/4 1899 för resa till Oserko via Sverige)
Byggd 1879 vid Thomas Brassey & Co Ltd, Birkenhead. (Järn) Sjösattes i sept. 1879
48,50 x 7,54 x 3,94 m - 390,86 / 131,52 (MB 9/6 1899)
Maskin: Okänd 4-cyl. comp.ångmaskin på 750 Ihk (26-45x30 tum).

Byggdes som bogserbåt för Liverpool Screew Towing Co Ltd (W.Beckett-Hill), Liverpool som GAMECOCK. Byggdes för atlantfart till bl.a. Kanada, och gjorde bl.a. 1889 en resa, bogserande segelfartyget YARROWDALE från St. Vincent CV till Dunkirk (2.560 miles) på 14 dygn. /P.F.Cook/. Köptes den 18 feb 1899 för £6500 av Trävaru AB Petschora med hemort i Sundsvall. Besökte aldrig staden, utan mättes den 9 juni 1899 i Helsingborg varifrån hon avgick till Oserko med namnet OSCAR DICKSON. I ett medd. den 10 okt 1900 står att äganderätten övergått till G E Johansson och Jos G Carlander i Sundsvall med ½ vardera, men 1903 överfördes hon till Nordryska Trävaru AB, Oserko som var en ombildning av Petschorabolaget. Försåldes 1906 då även Nordryska fick ekonomiska problem. Köpare var W.A. Trapani från Odessa men båten fick Sevastopol som hemmahamn och opererade i Svarta Havet med namnet A.A.TRAPANI. Saknas i Lloyds Reg. efter 1918 och övertogs sannolikt av Ryska Rådsrepubliken. Uppges ha skrotats 1937.
Text: Bengt Westin

Oscar Dickson
Foto ur Robin Holmströms saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan