Oscar

2829
Byggd 1872 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
20,18 x 4,70 x 2,70 m - 52,23 / (SS 1933)
Maskin: Varvets Comp. ångmaskin på 120 Ihk. Okänd motor

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som OSCAR. Färdigställdes på Lindholmens MV då Motala inte klarade av leveranstiden. Såldes 1874 till Hillringsbergs AB, Glava och fanns 1913 hos Billeruds AB, Billerud, 1935 hos Borgviks AB, Säffle och var 1951 tillbaka hos Billeruds AB, men då i Säffle. Såldes 1958 till Erik William Bernhard Wall, Öckerö för 48.000 kr och han byggde om till lastmotorfartyg med namnet MATS. 1982 kom båten till Sundsvall, förvärvad av Ruben Madsen som lät bygga om båten med den nya överbyggnaden och blev fritidsbåt. Han döpte båten till BLACK PEARL AF SUNDSVALL. Han sålde sedan till Nils Erik Lindholm. Köptes av Fredrik Hallstensson, Sundsvall 1986, som sålde 1987 till Anders Burström och Petter Wenngren, men båten förföll alltmer och sjönk vid sina förtöjningar och blev liggande på botten vid Mokajen något år. Skänktes mot att någon tog upp båten, vilket skedde och därefter såldes hon upplagd på kajen i Svartvik för skrotning (april 1994). Skars ner på plats.
Text: Bengt Westin, kompl. Fredrik Hallstensson


Oscar
Oscar
Foto: Bengt Westins saml.

Oscar.
Oscar
Foto: Börje Karlsson

"Kanalparti Säffle" - Oskar med två pråmar (Billerud nr ?) på släp.
Oskar
Vykort postgånget 1953

Black Pearl af Sundsvall
Oskar
Foto: Per Öhlén via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan