S/S Östersund

SHNM
Byggdes 1874 på Oscarshamns Mek. Verkstad
25,16 x 4,56 x 2,00 m. 88 brt.
Maskin: en tvåcylindrig compoundångmaskin på 120 hk, tillverkad av Hernösands M.V.

ÖSTERSUND byggdes i Oskarshamn och transporterades i delar till Sundsvall och därifrån till Östersund för ihopmontering. Båten förlängdes 10 fot 1886 samt fick en ombyggd överbyggnad då. Nuvarande maskin och panna monterades 1903. Mellan åren 1960 och 1973 bar båten namnet LAS VEGAS, gick i trafik på Storsjön fram till 1963. Låg sedan upplagd i flera år innan Föreningen Bevara Ångaren Östersund bildades och tog hand om ÖSTERSUND. Efter renovering sattes så ångaren i drift igen 1989.


LAS VEGAS på Storsjön
Vykort i Niels Stummanns saml.

ÖSTERSUND - 13/8 2005
Foto: Lars Skogberg

Foto: Lars Skogberg

ÖSTERSUND - 14/8 2005
Foto: Lars Skogberg

Foto: Lars Skogberg

Foto: Lars Skogberg


Föreningens egen hemsida


Tillbaka ett steg