Östrand

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Järn)
13,10 x 3,06 x 1,54 m (SV 1916)
Maskin: Okänd ångmaskin på 70 Ihk

Byggdes för okända. Fanns på 1920-talet hos Skönviks AB, Östrand och namnet var även det ÖSTRAND. Överfördes 1931 till Östrands AB, Östrand. I ett brev från en insp. 1951 står att: …maskinen har tagits ur och att fartyget numera endast utnyttjas som obemannad kättingpråm vid Östrands fabrik. Östrand fusionerades till SCA 1954. Såldes i början av 1960-talet till okända. Var i vart fall 1962 fritidsbåt och brukade ligga vid Alnön med namnet MINSANN. Från 1970-talets mitt låg den vid Hjälmare docka, möjligen ägd av en man vid namn Krizat? eller liknande.
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet – Inspektionsrapporter förmedlade av Bernt Fogelberg, Handlingar från Skönviks AB/Östrands AB – SCA-arkivet Merlo, Egna anteckningar)


ÖSTRAND
Foto i L Petterssons saml. via Bengt Westin

MINNSANN vid Alnö 12/10 1962
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

MINSANN vid Hjälmare Docka 18/4 1990
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

MINSANN i Sundbyholm - 16 februari 2013
Foto Henning Blick

MINSANN i Sundbyholm - 23 februari 2013
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

MINSANN i Hjälmare docka - 1 juni 2015
Foto Henning Blick


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan