Oteid


Byggd 1872 vid Motala Verkstad
22 x 4 m.
68 x 13 x 5 fot
Maskin: ångmaskin på 20 hk. 6 knop.

Beställdes av Saugbrugsforeningen i Fredrikshald men gick aldrig på Haldensvassdraget. D/S OTEID bogserade timmer från Silarna (Årjäng)-Lelången-Stora Lee (Dalslands kanal)-Oteid. Drog även pråmar lastade med plankor från Sugbrugsforeningens sag på sträckan Töcksfors-Strand-Ed. Runt 1930 upphörde trafiken och båten såldes. Sista skepparen hette Axerl Eliasson och maskinisten Karl Nilsson.
Fakta från digitalmuseum.no


Ritning på OTEID signerad Johan Pihlgren, Motala Werkstad den 17 april 1872.
Ritning via Harald Lorentzen

Spantruta på OTEID signerad Johan Pihlgren, Motala Werkstad den 17 april 1872.
Ritning via Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan