Otto (1)

Oregistrerad
Byggd okänt år vid Bark & Warburgs MV, Göteborg
Mått och maskineri okända.

Byggdes för Bark & Warburg AB, Göteborg som HERO. Köptes 1886 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg och gavs namnet OTTO (1). Okänt öde. (Kan vara den nedan).
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan