Otto (2)

Oregistrerad
1888 – Okänt varv, Göteborg (Järn)
SV 1921: 14,84 x 3,36 x 1,74 m – 15,78 /
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som OTTO (2). Såldes före 1915 till Hörningsholms Trävaru AB, Sundsvall där hon döptes om till HÖRNINGSHOLM. Köptes ca 1935 av J. Börjesson, Göteborg som byggde om till vattenbåt och döpte till VERITAS II. 1955 meddelades att båten var skrotad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan