Otto (3)

Oregistrerad
1909 - Lundby Mek. Verkstad AB (NB 33) Stål
Ny 1909: 16,57 x 4,20 x 2,26 m - 31,98 /
Maskineri: Varvets, Comp. ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som OTTO (3). Rekvirerades 1939 av Svenska Staten, Älvsborgs Fästning, Göteborg för att bli hjälpvedettbåt med beteckningen HJ.V.B. 876. 1945 var hon tillbaka till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg igen för att 1957 säljas till Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg för 5.000 kr.
Text: Bengt Westin


OTTO i Göteborg - 1935
Otto
Foto: Per Hildings saml.


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan