Otto.


Ångmaskin på 236hk Brt 48,99 Net 4,14 23,02 x 3,96 x 2,09
Byggd i Stettin 1874. I tysk ägo 1874 till 1910-talet. Blev krigsbyte till Ryssland under första världskriget och återkom till Tyskland efter kriget. Kom till Sverige 1920 då hon mättes i Oskarshamn och fanns detta år hos Einar Karlsson, Haparanda som sålde den till Melker Hallden, Haparanda. 1927 såld till Karl Styrman, Haparanda. Upplagd i Karlsborg flera år. 1944 köpt av Thorsten Boström, Båtskärsnäs som drev den till 1947. Skrotades 1951, skrovet bogserades till Ängören där resterna ännu finns kvar. Befälhavare under Styrmans tid var Einar Blombäck. Under tiden tiden i Båtskärsnäs var Ingemar Hansson befälhavare och Sigvard Hansson maskinist.
Info: Christer Hansson.


Otto med däckslast
Otto
Foto Christer Hanssons saml.

Otto på Åströms slip i Risögrund 1944
Otto
Foto Christer Hanssons saml.

Otto vid Boströms kaj i Båtskärsnäs
Otto
Foto Christer Hanssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan