Överenhörna kyrka

Av medeltida ursprung (omkring år 1200). Var gårdskyrka till Husaby (heter sedan 1600-talet Ekensberg). Var i början av 1700-talet i sådant skick att "man endast med stor livsfara kunnat förrätta Gudstjänst". Rikskollekt och frikostiga donationer av Johan Peringskiöld på Horn och Carl Henrik Wattrang på Ekensberg gjorde att kykan kunde rustas upp under 1720-30-talet. Nytt större kor och sakristia 1783. Tornspirans nuvarande utseende från 1885. Renoverades senast 2013.


Överenhörna kyrka
Vykort i min saml. (postgånget 1929)

Foto Lars Johnson - 12/7 2013

Foto Lars Johnson - 12/7 2013

Foto Lars Johnson - 12/7 2013

Foto Lars Johnson - 12/7 2013

Överenhörna kyrka på Bönsöndagen - 1 maj 2016
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Detta klot som ligger i vapenhuset är av kalksten och har troligtvis legat på en förhistorisk gravkulle.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

"Stairway to heaven", nej bara torntrappan.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Bänkinredningen är från 1885, liksom...
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

...predikstolen, byggda av byggmästare August Ramquist. Snickerierna var ursprungligen ådrade i brunt, men fick nuvarande färgsättning 1973.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Timglaset är från slutet av 1700-talet.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Dopfunt i gotländsk kalksten från 1970.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Ovanför dörren till sakristian hänger två figurer (Maria och Maria Magdalena) från ett försvunnet altarskåp. Dessa är troligtvis tillverkade unde 1400-talets andra hälft. Triumfkrucifixet är från 1500-1600-talet.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Altartavlan "Nattvarden" är målad av hovmålare Georg Engelhard Schröder och är troligtvis skänkt av drottning Ulrika Eleonora. Tavlan ersatte 1736 det tidigare altarskåpet.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

"Korsfästelsen" hänger på södra väggen, okänd konstnär omkring 1700.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Epitafium över överståthållare Baltzar Beck († 1618), ägare av Horns säteri. Han efterträddes på Horns säteri av sin svåger, ryttmästaren vid Östgöta regemente, Peder Svensson Falck († 1673), vars gravsten står upprest not norra väggen sedan 1885.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Orgelfasaden är från 1855.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Kopia av fattigbössan, tillverkad 1971. Originalet från 1710 finns på Historiska museet.
Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016

Foto Lars Johnson - 1/5 2016


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan