Överlövsta kyrka

Överlövsta kyrka invigdes 1451. Mycket av inredningen blev förstörd under rysshärjningarna 1719, men de medeltida kalkstensmålningarna finns bevarade i sakristian och vapenhuset.


Överlövsta kyrka
Foto Lars Skogberg

Foto Lars Skogberg

Klocktornet
Foto Lars Skogberg


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan