Oxelösunds hamn

Lat. N. 58° 40´. Long. O. 17° 6,5´.
Municipalsamhälle i Södermanlands län. Den stora och väl skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af största djupgående. Vid kajerna är djupet 2,3 - 8 m.
Lots möter utanför Häfringe; utgående lots erhålles på platsen.
Skeppsförnödenheter, proviant, kol och vatten i riklig mängd.
Bogserbåtar finnas.
12 stycken lastkranar om 4 tons och 1 om 20 tons lyftkraft samt en elevator för kollossning finnas.
Oxelösund har tullplats, lydande under tullkammaren i Nyköping, samt järnvägs-, post-, telegraf- och rikstelefonstation.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Oxelösunds hamn - 1951
Foto i Douglas Tufvessons saml.

Oxelösunds hamn - slutet av 50-, början av 60-talet.
Handkolorerat vykort ur min saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan