Oxen.

SLHR - 8108
Byggd 1936 vid Öresundsvarvet AB, Landskrona Nb 44(Stål)
22,90 x 6,23 x 3,12 m – 90 / 0 (Nybyggd 1936)
23,35 x 6,33 x 2,60 m – 84 / 0 (SS 1983)
Maskin: Atlas Diesel 7 SA, dieselmotor på 650 Ehk

Levererades den 26 sept 1936 till C.L. Hanssons Stuveri AB, Göteborg som VICTOR CAMP. Den av Johnsonlinjen hos Öresundsvarvet beställda motorbogserbåten ’Victor Camp’ har nu levererats. Båten mäter 90,72 brt och har följande huvuddimensioner: längd ö a 23,0 m, längd p p 21,5 m, mallad bredd 6,2 m, mallat djup 3,3 m och djupgående ca 2,55 m. Framdrivningsmaskineriet utgöres av en 6cy, direkt omkastningsbar Atlas-Diesel motor om 400 HK. Skrovet är kraftigt isförstärkt och särskilt kostruerat för isbrytning. Fartyget anlände på söndagskvällen till Göteborg, där det har stationerats (SST 40-1936). Rekvirerades 1940 av Västkustens Marinkommando, Göteborg som hjälpvedettbåt med beteckningen H V B 862 och återlämnades okänt år. Överfördes 1974 till C.L. Hanssons Bogserings AB, Göteborg och såldes därifrån i nov 1974 Ringö Marin /E.O. Christensen/, Göteborg som döpte om till BRITTON. Återlevererades efter omfattande renovering på våren 1975 och såldes okänt år till Siv, Åsa o Leif Christensen m.fl., Göteborg. Bogserings AB Sven, Göteborg köpte för 400 000 kr 1981 och döpte om till SUNE, men sålde vidare 1983 för 1 160 000 kr till Mariestads Kommun, Mariestad som kallade henne OXEN. Hamnarna omkring Vänern gick samman i ett nytt bolag i dec 1994, kallat Vänerhamn AB och de värderade henne till 800.000 kr. 1998 omdöpt till OXEN AV MARIESTAD, med Karlstad som hemmahamn.
Text: Bengt Westin, kompl. Christer Skiöld


VICTOR CAMP i Göteborg
Victor Camp
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

OXEN i Mariestad 6 maj 1994
Oxen
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

OXEN i Sjötorp april 2006.
Oxen
Foto: Per Hilding

I Sjötorpsdockan tillsammans med CHRISTINE AF BRO 8/5 2006.
Oxen
Foto: Per Hilding

Oxen och Dan i Sjötorp 6/5 2007
Oxen
Foto: Anders Engdahl

Oxen i Sjötorp 14/5 2007
Oxen
Foto: Per Hilding

OXEN i dockan på Gotenius varv i Göteborg 6/5 2008
Oxen
Foto: Jan Ågren

Oxen
Foto: Jan Ågren

Oxen
Foto: Jan Ågren

Oxen
Foto: Jan Ågren

OXEN i Lidköping för reparation - september 2011
Oxen
Foto: Hans Bleeker

Oxen
Foto: Hans Bleeker


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan