Pampus

Oreg
Byggd 1874 vid Häggblads Varf, Norrköping (Furu/jsp)
19,98 x 4,67 x 2,54 m – 46,84 / 14,74
Maskin: Motala MV comp.ångmaskin (11” – 22” x 18”) på 100 Ihk

Byggdes för Ångfartygs AB Thor, Norrköping som PAMPUS. Köptes 1889 för 9.000 kr av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som behöll båten till den 24 maj 1917 då hon köptes av Holmens Trävarukompani, Norrköping (med hemort i Piteå). Övergick till AB Ytterstfors-Munksund, Piteå 1919 som direkt sålde vidare till AB Fröberg & Sjöberg, Sundsvall. Höggs upp ca 1922 vid Mohögs MV, Sundsvall.
Text: Bengt Westin


PAMPUS
Foto Bengt Westins saml.

Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan