Pan

SFB-9138
Byggd 1906 vid Thorskogs Varv-F:a P. Larsson, Torskog Nb 182 (Järn)
14,95 x 3,75 x 1,80 m – 18 / 8 (SV 1906)
14,77 x 3,95 x 2,00 m
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 60 Ihk. Okänd motor på 100 kW

Byggdes för Söderfors Bruk AB, Harnäs som HARNÄS. Köptes 1915 till Stora Kopparbergs Bergslags AB, Skutskär som först kallade båten SKUTSKÄR IV sedan SKUTSKÄR II. Såldes före 1970 till Elektrofors AB, Resarö där namnet blev ELEKTROFORS. Avfördes av Sjöfartsverket 1971 Upplagd sedan flera år, men finns sedan 1972 hos Thore Sundell, Nacka med namnet PAN.
Text: Bengt Westin


SKUTSKÄR II
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

SKUTSKÄR II - 12 juli 1968
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

PAN
Foto i Bengt Westins saml.

PAN utanför Blockhusudden 20 maj 1983
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


PAN på Kummelnäs varv 26/2 2009
Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

Foto Per Dunberg

PAN på Kummelnäs varv 3 juni 2010
Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan