Ångpanna


Byggd på Oskarshamns Torrdocka & Mek Verkstad AB 1911 för bogs MARIEBERG I. Finns numera på Mannaminne i Nordingrå.
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin


Ångpanna i Furuögrund 1988
Av Bengt Spade har jag fått denna hypotes:
Jag kan inte minnas att jag sett en panna med den utformningen. Jag tror inte att det är en ångackumulator. Däremot tror jag att det handlar om en kombinerad eldrörs- (Cornwall) och tubpanna, eller om man så vill en variant av en skotsk panna där man skilt eldrörsdel och tubdel åt, alltså i princip en tvådelad panna. Det ser ju ut som om det finns två grova rör, sifoner, mellan de två panndelarna. Dessutom ser det på den ena bilden ut som om det finns en ångdom på vänstra sidan av tubpannan.
Min hypotes är att man istället för att tillverka en kompakt skotsk panna - en tillverkningsmässigt ganska krånglig konstruktion - har valt att skilja de två delarna åt men bundit samman dem med de två sifonerna. Vidare bör pannan ha varit monterad med ångdomen uppåt (tubsatsens placering i tubplåten tyder även på detta) samt med en rökgasförbindning mellan eldrörets bakände och tubsatsen. Rökgasena kan sedan på sedvanligt skotskt manér ha tagits ut till skorstenen på tubpannans framgavel.
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund


Den här ångpannan satt tidigare i Stockholm Hamns Mudderverk 2. Den är tillverkad 1949. Längd exklusive sotskåp ca. 2,8 m, diameter ca. 2,75 m. Ca. 90 tuber. Ägs nu av Stockholms Ångkol AB (Christer Strandell). Mudderverk 2 byggdes om till hydraulisk drift 1977.
Foto: Håkan Löfgren

Foto: Håkan Löfgren

Foto: Håkan Löfgren


Tillbaka till Maskiner och motorer
Tillbaka till startsidan