Pasop


Byggd 1908 vid Glommen Mek Verksted (5)
35,4 x 10,0 x 5,3 fot.
Maskin: En 30 IHK 2-cyl. compundångmaskin

1908 PASOP hos Fredrikshalds Fællesflødning. 1928 förlängd till 43 fot. 1959 Hr Natvig, använd som lustbåt. 1975 Pål Ulsteen, Oslo. Därefter okänt år upplagd på Gressholmen. Låg där 1994. 1996 skänkt till Engebret Soots Venner, Ørje. Låg 2012 under renovering där.
Text: Harald Lorentzen


PASOP - 4 juli 1969
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

PASOP
Foto Harald Lorentzen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan