Riddersvik

Oregistrerad
Byggd 1903 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Stål)
15,75 x 3,98 x 2,05 m (SV 1934)
16,07 x 3,68 x 2,20 m (Robin H)
Maskin: Varvets ångmaskin på 70 Ihk, ersatt av en okänd motor på 100 Ehk (1953)

Byggdes för Stockholms Stad, senare dess Renhållningsverk och Byggnadskontor, Stockholm som RIDDERSVIK. Köptes 1942 av AB Djurgårdsvarvet, Stockholm som sålde vidare ca 1943 till Stockholms Kustartilleriförsvar, Stockholm. Sedan kriget slutat 1945 blev Södertälje Transport & Rederi AB, Södertälje nya ägare och de döpte om till FURUHOLM, från ca 1946 ändrat till STARKE. 1951 blev Bengtsfors Sulfit AB, Bengtsfors nya ägare och de lät sätta in en motor 1953 och döpa om till BENGTSFORS II. Under tiden där drog hon bl a massaved på Silensjöarna och Lelången ned till Bengtsfors. Såldes 1964 till Ringö Marin, Göteborg som kallade henne SPRING och de sålde vidare 1971 till Christer Haare, Kungälvs Ytterby som ändrade namnet till PELLE och byggde om till fritidsbåt. På våren 1994 köptes hon av okänd köpare, Oxelösund och på vägen dit grundstötte hon vid Magnarp i Skälderviken den 3 maj 1994. Bärgades i alla fall och reparerades i Gilleleje. Gick sedan på land igen vid Trelleborg och fick därefter maskinhaveri. Köptes 2005 av Sven Gladh, Sandarne och hette då tydligen STARKE igen.
Text: Bengt Westin (Källor: B. Fogelberg, Robin Holmstedt, Båtologen 1/2-1996, Länspumpen 1-1997)


STARKE
Pelle
Foto via Bengt Westin

PELLE
Pelle
Foto via Bengt Westin


PELLE i Oxelösund 21/5 1995
Pelle
Foto Krister Bång via Patrik Nylin


PELLE i Stugsund 7/8 2004
Pelle
Foto Christer Samuelsson


Pelle och Viking 3 i Sandarne 5/8 2006
Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson


Viking 3 och Pelle i Sandarne 1/10 2006
Viking 3 och Pelle
Foto Christer Samuelsson.

Viking 3 och Pelle
Foto Christer Samuelsson.


Viking 3 och Starke (Pelle) i Sandarne 25/5 2007
Bägge båtarna har legat delvis sjunkna sedan i vintras
Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Starke och Viking 3 ser ut att flyta igen - Sandarne 14/8 2008
Pelle och Viking 3
Foto Christer Samuelsson

Starke i Sandarne 20/8 2009
Starke
Foto Christer Samuelsson

Starke
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan