Per.

Rysk högsjöbogserare på väg mot Husum hösten 1998.


Per

Per
Foto: Håkan Sundström.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan