Per.

SDWR - 11293 - Imo: 7218084
Byggd 1972 – Åsiverken AB, Åmål NB 99 (Stål) - Lev. 720109
Nyb. 1972: 33,18 x 10,06 x 4,81 m - 311 / 0
Maskin: English Electric, Ruston & Hornsby Dieselmotor på 3.413 Ehk

Byggdes för Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg som PER (2). Överfördes 1977 till Broströms Rederi AB, Göteborg, 1983 till AB Neptun-Röda Bolaget, Göteborg, 1984 till AB Finans Vendor, Göteborg och 1987 tillbaka till Röda Bolaget AB, Göteborg. 1999 övertogs Röda Bolaget av Svitzers. Köpt av Rederi Ab Fakir, Helsingfors, 2010. Omdöpt till ATLAS. Åter i Sverige genom Söderhamns Stuveri och Hamn ABs köp i oktober 2012. Omdöpt till MIGG.
Text: Bengt Westin


Ritning på PER
Per
Ritning via Bengt Olof Lindgren

Per
Ritning via Bengt Olof Lindgren

Per
Ritning via Bengt Olof Lindgren


Per i Röda Bolagets målning
Per


Per med Scan-Tugs krok på skorstenen 1986-87
Per
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Per
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Per
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Per assisterar i Göteborg 1993.
Per
Foto: Anders Winter

Per
Foto: Anders Winter


Per i Göteborg 23/6 1997.
Per
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin


Per i Göteborg 24/3 2002.
Per
Foto: Christer Samuelsson


Per i Vallhamn 2005.
Per
Foto via R Isberg

Per utanför Marstrand 2005.
Per
Foto via R. Isberg


Per 15/10 2005
Per
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


Per bryter is i Vänern 18/3 2006.
Per
Foto: Uno Blom


Per i Uddevalla 5/8 2006.
Per
Foto: Bengt Sandinge


Per och Sandinges pråm Selina i Uddevalla 2/2 2007.
Per
Foto: Bengt Sandinge

Per
Foto: Bengt Sandinge


Per 22/3 2007
Per
Foto: Lennart Ramsvik maritimbild.com


Per och Belos i Lysekil 28/3 2007
Per
Foto: Stig Samuelsson

Per
Per
Foto: Stig Samuelsson


Per och Bonden, 12/4 2007
Per och Bonden
Foto: Mikael Janson

Per 6/7 2007
Per
Foto: Mikael Janson


Per på uppdrag 5/8 2006.
Per på uppdrag 17/9 2006.


Per med släp 13/10 2007
Från Stralsund till Lindövarvet
Per med släp
Foto: Mikael Janson

Tillverkningsskylt ombord
Per med släp
Foto: Mikael Janson


Per avgår med släp från Kalmar 31/12 2007
Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson

Per med släp
Foto: Klas Andersson


Per på väg in till kajen i Uddevalla 14/1 2008
Per
Foto: Bengt Sandinge

Per
Foto: Bengt Sandinge

Per
Foto: Bengt Sandinge

Per
Foto: Bengt Sandinge

Per
Foto: Bengt Sandinge


PER i Visby - 2009
Per
Foto: Örjan Liljeroth

Per
Foto: Örjan Liljeroth

Per
Foto: Örjan Liljeroth


ATLAS i Åbo - 14 mars 2011
Per
Foto: Lars Hienonen

Per
Foto: Lars Hienonen


ATLAS i Stugsund 5 oktober 2012
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

Nya namnet MIGG är nu påmålat - Stugsund 28 oktober 2012
Foto: Christer Samuelsson

MIGG passerar utanför Åsbacka, Söderhamn på väg mot Orrskär för att assistera ett 177 m. långt fartyg till kaj - 18 november 2012
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

MIGG utanför Bönan, Gävle - 28 januari 2013
Foto: Lars Olsson

MIGG på ingång till Gävle i Holuddsrännan - 7 april 2014
Foto: Lars-Gunnar Fernlund

MIGG utanför Beckholmen - 19 juni 2016
Foto: Christer Samuelsson

MIGG passerar Djupvik, Söderhamn - 4 augusti 2016
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan