Plus

Oreg
Byggd 1872 vid okänt varv i Wilhelmshaven (järn)
25,05 x 3,61 x 2,11 m – 47 / 13 (MB 1889)
Maskin: Obekant ångmaskin på 110 Ihk

Byggdes för okända tyskar. Lär ska ha varit avisoångare i tyska flottan till dess hon 1889 köptes till Sverige av L E Andersson, Stockholm och döptes till ALMA. Köptes 1890 av Koltransport AB, Stockholm och döptes om till PLUS men då detta bolag köptes den 31 dec 1909 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm följde båten med för 2 000 kr. Av priset att döma kan man anta att skicket inte var det bästa, och i ett meddelande 1912 kom mycket riktigt beskedet att båten blivit utrangerad och berövad maskin och panna. I detta skick såldes den sedan den 26 mars 1912 till V Lindström m fl, Riddersvik för 3.800 Kr. Skrotades eller blev pråm.
Text: Bengt Westin


Plus
Foto: J Roger Tolls saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Koltransport
Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan