Pluto

Oregistrerad
Byggd 1884 vid AB Atlas Varf, Gävle (Järn)
16,74 x 3,79 x 2,09 m – 29,85 / 10,40 (MB 1891)
16,53 x 4,05 x 2,59 m – 30,03 / (SV 1915)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 65 Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 95 Ihk (1917)

1884 byggdes vid AB Atlas Varf i Gävle för AB Atlas i Stockholm en bogserbåt med namnet PLUTO. Omkring 1891 förvärvades båten av Nils Olof Nääs, Utvik (Utviks AB), men enligt tidningsuppgifter blev 1898 AB Skogens Kol i Bollnäs nya ägare /Viktor Svensson/. Bogserång. ’Pluto’ har af grosshandl. N.O. Nääs försålts till grossh. Viktor Svensson (Norrlänningen 13/6 1898). 1914 stod J.B. Gustafsson, Sundsvall antecknad som redare och han sålde 1917 båten till Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås där hon döptes till ASEA. Det mest uppseendeväckande med den affären var att hon, tillsammans med samma bolags REX, MIMER och AKTIV fick ett hakkors i skorstenen! 1919 såldes hon till Västerås Tegel & Murbruks AB, Västerås och gick där med namnet DISA till 1935 då hon förvärvades av dykare John Sörman, Stockholm. Sörman lät skrota båten vid Söder Mälarstrand 1937 vilket han meddelade den 2 feb 1938.
Text: Bengt Westin

Pluto
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Pluto
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Pluto
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin

ASEA
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Disa
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan