Pluto

10127 (7/3 1961)
Byggd 1915 vid Hernösands Verkstads & Varfs AB, Härnösand (Stål)
14,92 x 3,54 x 1,90 m – 23,24 / (SV 1915)
14,95 x 3,55 x 1,90 m – 22,74 / 4,93 (MB 1947)
Maskin: Varvets 2cy Comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en okänd dieselmotor på 135 Ehk (1956) Byggdes för F & E Nätterqvists Kolimport AB, Härnösand med namnet PLUTO. Kontrakt 17/1 1914: F & E Nätterqvists Kolimport AB, Härnösand bogserångbåt ’Pluto’ med maskin om ?? Ihk och panna om 6,8 kg. Leverans: ? Pris: 25.000 kr. Ägdes 1935-1937 av Nils-Erik Hamberg och 1937-1955 av Per-Olof Pettersson, båda från Härnösand, innan hon 1955 köptes av Lars Hilding Larsson, Johannedal som tydligen satte in motor. Efter bara ett år sålde han vidare, den 10 nov, till Myrgrens Åkeri & Sjötransport, Iggesund. Han sålde 1960 för 10 000 kr till Annie Arvida Orrekrantz, som sålde 1963 för 35 000 kr till Svea Augusta Föll, Stockholm. Hon överlät till maken? Torsten Föll den 27 sept 1969 för 22 640 kr som på oförändrade villkor överlät till nybildade Rederi AB Pluto den 28 sept. Men redan den 1 okt 1970 sålde de båten till F:a Fi-We Maskinservice för 20 000 kr, som sålde den 5 jan 1972 till AB Stockholms Vattenentreprenader. Hela tiden i huvudstaden. Okänt vart den tagit vägen?
Text: Bengt Westin

Pluto
Foto: P Petterssons saml. via Bengt Westin

Pluto
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Pluto
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

Pluto
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

Pluto
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Pluto och TB 58 vid Norr Mälarstrand 31/12 1968
Foto: Christer Samuelsson.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan