Pluto (1)

1974
Byggd 1866 vid Motala Mek. Verkstad AB, Norrköping (Järn)
36,87 x 7,71 x 3,24 m – 286 / (SS 1921)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin (26” x 22”) på 60 Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 320 Ihk (??)

Byggd som passagerarbåt för Ångfartygs AB Gotland, Visby som VISBY. Köptes 1914 av Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm och byggdes om till bogser/bärgningsfartyg med namnet PLUTO. Utrangerades redan 1926 och såldes då till Petersen & Albeck, Köpenhamn som skrotade samma år.
Text: Bengt Westin


PLUTO
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan