Polbjörn.

2947
Byggd 1861 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm NB 23 (Järn)
20,20 x 3,80 x 2,13 m - 41,50 / 24,05 (MB 1882)
68,1’ x 12,8’ x 7,2’ fot - 41,55 / 23,57 (MB 1887)
20,06 x 4,00 x 2,01 m - 38,66 / 15,42 (MB 1900)
20,21 x 3,93 x 2,19 m - 42,15 / 4,56 (MB 1900)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk, utbytt mot okänd ångmaskin 1895 på 125 Ihk, ersatt av en 2cy Skandia 290 B dieselmotor på 210 Ehk 1958.

Byggdes för J.G. Brolin, Söderhamn som passagerarbåten WARPEN. Köptes efter några år till Marma Jernvägsbolag /Brolin/, Söderhamn och 1871 till Marma Sågverksbolag /Brolin/, Söderhamn och 1882 till Söderhamns Jernvägs AB, Söderhamn som sålde 1887 till C. Johansson, Skog (Söderhamn) som döpte om till SKOG. Hela tiden i sjön Warpen.

Den 28 april 1895 köptes båten av Ångbåts AB Framåt i Ö-vik och döptes om till VEGA. Renoverades ordentligt samma år vid Söderhamns Mek Verkstad och fick dessutom ny maskin, men sjönk under vinteruppläggning vid kaj i Näske 1896 så renoveringen fick göras om. Ång. ’Vega’ som ligger i vinterqvarter i Näske, sjönk helt oväntat natten till söndags. ’Vega’, hemma i Köpmanholmen, eges af Ångbåts AB Framåt och är oassurerad. Arbetet med ångarens återupptagande har i dag påbörjats. (Öviks Posten 26/3 1896). Ångbåts AB Framåt hade lördagen den 17 april bolagsstämma, varvid beslöts om ång. ’Vegas’ försäljning. (ÖP 22/4 1897). (Annons) Ång. ’Vega’, nu liggande i Hernösand, försäljes genom offentlig och frivillig auktion den 26 dennes. (ÖP 20/5 1897). Köpare på off. Auktion i Härnösand den 7 sept 1897 var J. Berglund, Köpmanholmen för 4.500 och han överförde sitt köp 1899 till Näske Ångsåg där hon bytte namnet till NÄSKE.

Köptes den 1 feb 1902 av Mo & Domsjö AB som den 8 mars s.å. överlät till Forss AB, Köpmanholmen. Köptes 1911 av P.V. Andersson, Holmsund som ville ändra namnet till BETTY, men av olika anledningar blev det i stället det forna namnet VEGA. Andersson sålde den 6 maj 1912 för 20 000 kr till D.A. Markstedt & Söner, Skellefteå men återköpte båten för 23 600 kr den 10 dec samma år, och överlät 1918 till Bogserings AB Nord där han var delägare. Dessa sålde dock på en gång till AB Karta & Oaxen, Stockholm som fick betala 75 000 kr, och där kallades hon OAXEN VII. Skiftades över till Skånska Cement AB, Stockholm den 24 april 1921 men kom tillbaka till Oaxen igen 1937, då värderad till 1 000 kr. Från Oaxen såldes hon den 7 dec 1937 till dykaren John Fredrik Sörman, Stockholm och han betalade 1 300 kr. Ombyggd och renoverad döptes den sedan till DYKAREN.

Den 27 jan 1943 1943 köptes hon för 25 000 kr av Karl Johan Fritiof Jonsson, Risön tillsammans med Sixten Bertil Jonsson och Fritz Evert Jonsson och döptes till POLBJÖRN men den 20 feb 1952 meddelade Karl Jonsson att han var ensam ägare …att ’Polbjörn’ ej varit igång sedan 1/10 1953 och kommer troligen ej att igångsättas. Fartyget ligger upplagt å egen slip i Risögrund. Men köpare fanns det! Den 1 april 1958 förvärvades den gamle för 19.500 kr av Sydsvenska Rederi & Bogserings AB, Malmö. Ångf Polbjörn (ex Dykaren, ex. Oaxen VII) av Kalix, byggt av järn i Stockholm 1861, har av Fritz Evert Jonsson, Risögrund, för 19 500 kr sålts till Sydsvenska Rederi- och Bogserings AB, Malmö och omdöpts till Riberssund. (SST 37/1958). Sydrederi lät motorisera båten i Kalix och Mönsterås samt döpte om den till RIBERSSUND, men även här blev glädjen kort. Den 28 dec 1958 förliste båten utanför Lilla Beddinge efter strandning varvid två man ur besättningen omkom. Bärgades aldrig.
Text: Bengt Westin.


Wega
Wega
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin


VEGA i Näske hamn straxt före namnbyte till NÄSKE 1899
Vega
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening


OAXEN VII i Oaxen
Oaxen VII
Vykort


Fr.v. Nalle, Polbjörn samt en gammal kolskuta.
kortet är taget från Kalixbron 1950.
Nalle
Foto: Börje Hällgren via Börje Åström


Ribersund
Ribersund
Foto: Karl-Erik Jonsson via Bengt Westin


Tillbaka till W Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan