Pollux

6628
Byggd 1884 vid Ekensbergs Varfs AB, Stockholm (Järn)
15,38 x 3,50 x 1,60 m - / u 10 (SS 1917)
15,00 x 3,62 x 1,69 m – 18,12 / u.10 (SS 1921)
Maskin: Varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt av annan ångmaskin 1896 på 70 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som POLLUX. Då T & B gick i konkurs 1924 övertogs bolagets inventarier av Stockholms Enskilda Bank. Överfördes till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och skrotades ur vid Furusunds varv varefter hon sänktes på 35 m djup den 28 nov. 1930 vid Yxlan.
Text: Bengt Westin


POLLUX
Pluto
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan