POLSTJERNAN

3472
Byggd 1863 vid Motala Werkstads Bolag, Motala (Järn)
23,97 x 3,80 x 2,20 m – 37,54 / 16,10 (SS 1921)
Maskin: Motala MV Comp.ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes som lotsfartyg för Lotsverket på Wenern, Karlstad med namnet POLSTJERNAN. Övertogs 1890 av Venerns Seglationsstyrelse, Karlstad som sålde våren 1895 till Nils Gustaf Zetterberg, Visingsö som byggde om till passagerarbåt (för 90 pass) för trafiken till Visingsö. Köptes i juni 1897 till AB Lemunda Sandstensbrott, Motala och dessa sålde den 14 april 1906 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. 1907 blev Ernest Gustaf Pettersson Munk, Västerås ny ägare och han flyttade antagligen båten 1915 till Västerås Tegel & Murbruks AB, Västerås där hon registrerades som bogserbåt. Pr/ Johan Fritiof Ankarholm, Stockholm köpte henne antagligen 1923 och döpte om till ALBA, och i ett certifikat av den 6 april 1923 anges hon vara motoriserad och var sannolikt lastbåt. Brann den 11 okt 1924 och skadades svårt. Reparerades vid Ideal Svetsningsverkstad, Stockholm som köpt henne den 5 aug 1925 för 2 000 kr. Den 15 feb 1926 blev Kolviks Ångsåg, Värmdö ny ägare och de lär ha döpt om till KOLVIKS ÅNGSÅG, men den 24 mars 1927 uppgavs hon heta bara KOLVIK sedan hon köpts av Pr/ Hjalmar Robert Carlsson, Linköping. Den 10 dec 1927 blev Karl Arvid Högström, Söderköping ägare för 4,350 kr, och när hon den 18 nov 1931 rapporterades skrotad av en insp. skrev denne: Motorfartyget ’Kolviks Ångsåg’ har under den gångna sommaren nedskrotats i Söderköpings skeppsdocka.
Text: Bengt Westin


POLSTJERNAN
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan