Pommern


Byggdes 1903 vid John Reid & Co. Ltd, Whiteinch, Glasgow (stål)
94,7 x 13,2 x 7,5 m. Stormasten är 50 m. hög. 2266/2423 net/br.ton 4050 dwt.
Tacklad som en fyrmastad bark. Total segelyta 3 200 kvadratmeter.
Besättning 26 man.
Lastkapacitet: 4 050 ton (49 000 säckar vete)

Byggdes för räkning B. Wencke Söhne, Hamburg som MNEME. Såldes 1906 till Rhederei Act. Ges. von 1896. Senare samma år såld till Reederei F. Laeisz, Hamburg, omdöpt till POMMERN. Seglade nu på den sydamerikanska nitratrutten. Överlämnades till den grekiska staten år 1918 som krigsskadestånd. Köptes 1923 av Gustaf Erikson, Mariehamn, och sattes in på vetetraden till Australien. Lades upp i Mariehamn under andra världskriget, men bogserades till Stockholm 1944 och användes som sädesförråd. Åter i Mariehamn 1945 men återvände ej i trafik då kostnad för upprustning skulle bli för stor. Gustaf Eriksson avled 1947 och 1952 skänktes POMMERN till Mariehamns stad som museifartyg. POMMERN är unik i så motto att det är det enda fartyg som har bevarats som lastfartyg, utan att byggas om. Ligger i Mariehamn vid färjelägena.


POMMERN i Mariehamn 15 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN i Mariehamn 16 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN i Mariehamn 17 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN i Mariehamn 17 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN i Mariehamn 19 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN i Mariehamn 19 maj 1971
Pommern
Foto: Lars Johnson


POMMERN vid Galärvarvet, Stockholm - maj 1975
Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

POMMERN ligger vid Galärvarvets torrdocka från 1879. Från och med 1988 har regalskeppet Wasas museum förlagts hit.
Pommern
Foto: Lars Johnson

Illuminerad nattetid. Gröna Lund i bakgrunden med det upplysta utsiktstornet.
Pommern
Foto: Lars Johnson


Pommern
Foto: Lars Johnson


POMMERN i Mariehamn 25 augusti 2002
Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson


POMMERN i Mariehamn 30 augusti 2003
Pommern
Foto: Lars Johnson


POMMERN i Mariehamn september 2010
Pommern
Foto: Lars G Gustafson

POMMERN i Mariehamn - 31 augusti 2022
Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Ombord på POMMERN - 1 augusti 2022
Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Brandpump
Pommern
Foto: Lars Johnson

På Pommern finns nu även hissar (inglasade partiet) så att rörelsehindrade personer kan se en stor del av fartyget.
Pommern
Foto: Lars Johnson

Pommern
Foto: Lars Johnson

Tavla av Pommern på Mariehamns Sjöfartsmuseum
Pommern
Foto: Lars Johnson


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan