Postiljonen

2683
Byggd 1870 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 69 (Järn)
19,95 x 4,04 x 2,46 m - 59,86 / (BF)
Maskin: Varvets ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes som last- och passagerarfartyg för Kungliga Post- och Telestyrelsen, Stockholm för POSTILJONEN. Köptes den 10 nov 1880 av Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm som betalade 8 850 kr och genast byggde om den till bärgnings- och bogserbåt, men de behöll henne bara till 1887 då hon förvärvades av J Berglund i Örnsköldsvik och döptes om till ALFREDSHEM. Osäkert om den var bogser- eller passagerarbåt. 1892 köptes den av Erik Huss m.fl. Järved som döpte den till NEPTUN men sålde igen 1896, och då försvann den till Finland. Ång. ’Neptun’ tillhörig E. Huss i Jerfed m.fl., har försålts till kapten J.F. Lindroos från Finland. Ångaren skall användas till bogsering och passagerartrafik. VA 13/5 1896: Ångfartyget ’Neptun’, hvilken som bekant försålts till Finland, afgick i måndags till Hangö. (VA 4/4 1896). Köpare för 11 000 kr var nämligen J.F. Lindroos, Vasa och han kallade henne DOLLY. Ännu längre bort försvann hon vid sekelskiftet. Då köptes hon nämligen av turkiska redare och sattes i fart, vad namnet MARMAR II antyder, på Marmarasjön. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


POSTILJONEN

Neptun
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Neptun
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan