Större däckade pråmar hos Ströms Bruk AB

Större pråmar
13. MARS
Däckad pråm, 7210.
Dim. 36.16 x 7.86 x 2.86 m. 263.16 brt, 254.32 nt, 450dwt.
Byggd 1894 vid A O Brodins varv, Gävle, möjligen med namnet PRIMUS. 1920 finns hon vid Ljusne-Wona AB i Ljusne och heter MARS. 1928 inköpt för 3 000:- av Ströms Bruk AB, Stocka. 1965 ca. sänkt utanför Stocka.

14. THOR
Däckad pråm, 7211.
Dim. 30.29 x 6.70 x 2.96 m. 186.42 brt, 181.11 nt.
Byggd 1884 vid A O Brodins varv, Gävle.
1920 finns hon hos Ljusne-Woxna AB i Ljusne och heter THOR. 1933 såld till Ströms Bruk AB, Stocka, för en köpeskilling av 5 000:-. 1964 ca. sänkt eller skrotad.

15. BRAGE
Däckad pråm, oreg.
Dim. 37.23 x 10.39 x 2.10 m.
Byggd okänt år i Ryssland av stål.
1920 finns hon hos Ströms Bruk AB i Stocka och heter BRAGE. 1960-talet, såld till Arne Avelin, Lidingö, som vidaresålde till Bogs. AB, Sven, Göteborg. Omdöpt där till BH 95.

16. FREJA
Däckad pråm, oreg.
Dim. 36.34 x 7.80 x 3.21 m. 280.90 brt, 430 dwt.
Byggd 1897 vid A O Brodins Varv, Gävle.
1920 finns hon i Ljusne, ägd av Ljusne-Woxna AB, och namnet är FREJA. 1933 förvärvad av Ströms Bruk AB, Stocka. 1959 sänkt utanför Stocka.
Via Håkan Löfgren


Foto Bernt Fogelberg via Håkan Löfgren

MARS, BALDER och ODIN - 1963
Foto via Håkan Löfgren

Större pråmar på släp efter ELWE i Husaröleden - 1939
Foto via Håkan Löfgren

Däckade stålpråmen BRAGE
Foto via Håkan Löfgren


Tillbaka till Ströms Bruk AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan