Pråmar hos Ströms Bruk AB


De flatbottnade träpråmarna Odin och Balder byggdes på Stocka Varv på 1950-talet.
De skulle främst användas för flistransporter till Ljusne samt vara självstyrande. Pråmarna användes även som hamnpråmar.
Självstyrning bestod i en ”plog” under flatbotten. Pråmarna var förvisso självstyrande men dess släpmotstånd var stort (tungbogserade). Det man vann på att inte bemanna förlorade man i kraftigt ökad kolåtgång för s/s Strömsbruk.
Text: Håkan Löfgren


På den vita båtens styrbordssida ses en av de flatbottnade pråmarna
Det vita lastfartyget på redden är Ellerman & Wilson s/s Angelo, Hull och det svarta - är Irisbolagets s/s Iris (1924), Stockholm
Foto via Håkan Löfgren

Mitt i bilden syns ODIN och BALDER
Vykort via Håkan Löfgren

Detalj av ovanstående
Foto Håkan Löfgren

MARS, BALDER och ODIN - 1963
Foto Håkan Löfgren


Tillbaka till Ströms Bruk AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan