Prejaren 24


PREJAREN 24 - 1990
Foto Håkan Larsson

Foto Håkan Larsson

Företaget Dykar´n ombesörjde sanering av gamla pålar och dykdalber på uppdrag av Fryksdalens Flottningsförening 1990 sedan deras verksamhet hade upphört. Kranpontonen, som var Dykar´ns egen konstruktion, kunde klippa av pålarna på fyra meters djup med en hydraulisk sax. Här är farkosten på väg ut från sin kajplats i Sunne, dragen av flottningsföreningens båt PREJAREN 24.
Foto Håkan Larsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan