Prejaren 30

Båtarna i PREJAREN-serien, så kallade traktorbåtar, byggdes efter en idé som hämtats från Kanada, där små kompaktbyggda prejbåtar tidigare använts med gott resultat. Med sin speciella skrovform var båtarna utmärkta för prejning av lösvirke. Några båtar var dessutom försedda med gaffel i fören. Några var utrustade med radiostyrning och kunde köras från land. Av de manuellt körda hade några spakstyrning, andra rattstyrning.
Fakta: Håkan Larsson


PREJAREN 30 vid Dyvelsten
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan