Primus

SJKQ – 12681
Byggd 1874 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 106 (Järn)
15,71 x 4,32 x 1,98 m - 28,46 / 15,51 (MB 1883)
18,70 x 4,40 x 2,42 m - 44,51 / 1,62 (MB 1916)
Maskin: Varvets 2-cyl.ångmaskin på 50 Ihk ersatt av en vid Hernösands MV byggd comp. ångmaskin på 130 Ihk (1903).
Motoriserad 1961 med en Volvo-Penta 6-cyl. diesel på 87 Ehk, ersatt av en 2-cyl. comp.ångmaskin från Sunds MV på 80 Ihk (1989).

Byggdes för Skönviks AB, Skönvik med namnet PRIMUS. Såldes ca 1885 till Trävaru AB Carlsvik, Karlsvik, ett företag som 1915 köptes av Mons Trävaru AB, varvid båten skrevs på detta bolag. Kontrakt 3/9 1903: Trävaru AB Karlsvik, Sundsvall för bogs. ’Primus’ panna på 13,07 kg. Leverans 25/5 1904. Pris: 8.000 kr. Sedan Carlsvikssågen sålts i dec. 1920 till J A Enhörnings Trävaru AB, Kubikenborg följde även båten med dit, och då Enhörnings ekonomi kraschade 1933 övertogs tillgångarna 1934 av SCA som ombildade bolaget. Överflyttades 1938 till Skönviks AB och som 1954 fusionerades med SCA. Såldes 1960 till Axel Rune Högström, Sundsvall som tillsammans med Fritz Carlström rev ur all inredning och maskineri så att bara skrovet återstod, men som året efter sålde tillbaka skrovet till SCA där hon blev kättingbåt. Skänktes till Medelpads Sjöhistoriska Förening, Sundsvall 1984. Renoverades i sju långa år med frivilliga insatser och kunde äntligen lyftas i sjön i Johannedal den 18 juni 1991. Därefter lyftes en av Sunds AB MV tillverkad ångmaskin i skrovet. Den hade tidigare varit placerad i NOCTURNUS (Blå-Gustav) och ägs av Sundsvalls Museum men är t v deponerad hos MSF. Den 4 juni 1993 återinvigdes båten av Sundsvalls kommunalråd, Sten Öberg. Har sedan dess gått turer i Sundsvalls omgivningar till och med 2004. Året därpå blev hon ordentligt ramponerad i en höststorm och har sedan dess legat upplagd för reparation hos Helge Nilsson i Fagervik.
Text: Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin

Primus
Medelpads Sjöhistoriska Förenings saml. via Bengt Westin


Primus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Primus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Primus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Primus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Primus
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Primus
Foto Bengt Westin


Sjösättningen den 18 juni 1991
Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin


Primus
Foto Allan Olofsson vi Bengt Westin

Primus
Foto Daniel Näsman via Bengt Westin

Primus
Foto Tore Olsson via Bengt Westin

Primus
Foto Tore Olsson via Bengt Westin

Primus
Foto Tore Olsson via Bengt Westin


Invigningen den 4 juni 1993
Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin


Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

Primus
Foto Bengt Westin

2-cyl Sunds MV compundångmaskin på 80 ihk
Primus
Foto Bengt Westin

PRIMUS i Sundsvall - 1994
Primus
Foto ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund


Primus bogseras till Docksta Varv 29/10 2008


PRIMUS vid Dockstavarvet 30 juni 2009
Primus
Foto Lars-Jonny Landström

Primus
Foto Lars-Jonny Landström

PRIMUS vid Dockstavarvet 27 september 2011
Primus
Foto Jan Franzén

PRIMUS i Sundsvall - augusti 2017
Primus
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan