SJ B 3 Prins August


SJ B nr 3 PRINS AUGUST var ett av SJs första lok. Byggt 1856 av Beyer, Peacock & Co, Manchester. Var i tjänst till 1906 då loket blev museieföremål. (Mycket framsynt). 1956, inför SJs 100-årsjubileum rustades loket upp till körbart skick igen.

På Järnvägsmuseets dag den 9 september 2006 - Gävle
Prins August

Prins August

Prins August

Prins August

Prins August


Vagnar som ingick i ett persontåg 1856
Prins August

Prins August

Prins August

Prins August

Prins August


Startsidan Järnväg